Medarbetare

Genväg till e-posten
Genväg till Primula
Box
TimeEdit
Kurssidor
Ladok
Genväg till Mondo
Survey&Report

Kalendarium för medarbetare vid ISD

För din säkerhet

Vistelse på universitetet under helg/sen kväll ska anmälas till prefekt@isd.su.se

Skriv bara i ämnesraden, t.ex.: "Arbetar idag söndag till ca 16.30".

Om något händer i våra lokaler utanför ordinarie arbetstid kontaktar säkerhetsavdelningen prefekten för att få veta om någon behöver assistans.

Aktuellt för medarbetare vid ISD

  • Viktigt att tänka på inför semestern 2018-06-15 Kom ihåg att hänvisa din telefon och att lägga in autosvar i din e-post innan du går på semester. Det underlättar både för dina kollegor och utomstående som söker dig, samt för universitetets telefonväxel.
  • Kompetensutveckling för lärarutbildare 2018-06-15 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning.

Rutiner & Riktlinjer för medarbetare vid ISD

Administrativ service vid ISD

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diariet, DiVA
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

Internationell mobilitet
Suk-hi Cho
international@isd.su.se
Internationellt utbyte

IT - beställningar, support
datorer, ipad, programlicenser, stödsystem (Athena, Box, Mondo, Urkund)
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner, Kurslitteratur, Betygskriterier
Josefin Bloch, 08-1207 6649
josefin.bloch@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Trycksaker, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Grafisk manual
Verktyg för visuell identitet