Medarbetare

Genväg till e-posten
Genväg till Primula
Box
TimeEdit
Kurssidor
Ladok
Genväg till Mondo
Survey&Report

Kalendarium för medarbetare vid ISD

För din säkerhet

Vistelse på universitetet under helg/sen kväll ska anmälas till prefekt@isd.su.se

Skriv bara i ämnesraden, t.ex.: "Arbetar idag söndag till ca 16.30".

Om något händer i våra lokaler utanför ordinarie arbetstid kontaktar säkerhetsavdelningen prefekten för att få veta om någon behöver assistans.

Aktuellt för medarbetare vid ISD

  • Kurser för information om och laboration i Athena 2018-10-18 Lärplattformen Mondo kommer så småningom att stängas och ersättas av Athena (Itslearning). Under oktober och november anordnas möten på Institutionen för språkdidaktik för information om och laboration i Athena. Du anmäler dig via Doodle.
  • Humanistiska fakulteten firar 100 år med skriftserie om humaniora 2018-10-16 År 2019 fyller Humanistiska fakulteten 100 år. Det kommer att firas med olika aktiviteter, bland annat ska en skriftserie med humaniora i fokus ges ut. Vill du vara med och författa en text till serien? Anmäl ditt intresse senast 23 november.
  • Workshopar om undervisning och lärande 2018-10-09 Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) hjälper dig som är universitetslärare att utveckla din undervisning. Välj mellan workshopar som lär dig att använda aktuella pedagogiska undervisningsmetoder, ger dig en bättre insyn i studenters lärprocesser, att jobba med inkluderande undervisning eller att pröva nya bedömningsformer. Det finns platser kvar på höstens workshopar.

Rutiner & Riktlinjer för medarbetare vid ISD

Administrativ service vid ISD

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diariet, DiVA
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

Internationell mobilitet
Suk-hi Cho
international@isd.su.se
Internationellt utbyte

IT - beställningar, support
datorer, ipad, licenser, e-postlistor
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner, Kurslitteratur, Betygskriterier
Josefin Bloch, 08 1207 6649
josefin.bloch@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Tomas Brännmark, 08 1207 6625
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Personalfrågor
Maria Lans, 08 1207 6643
maria.lans@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Webb, Trycksaker
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Grafisk manual
Verktyg för visuell identitet