Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för språkdidaktik har utbildning på forskarnivå sedan 1 juli 2008 och deltar i flera nationella och regionala forskarskolor.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

För att uppnå en doktorsexamen krävs fyra läsår för den som på heltid ägnar sig åt utbildning på forskarnivå. Studierna omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Studietiden för en licentiatexamen är två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 45 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 75 högskolepoäng.

Våra doktoranders avhandlingsprojekt

På våra doktoranders profilsidor kan du läsa om deras olika avhandlingsarbeten.

Intyg om sampublicering

Intygsmall om arbetsfördelning för doktorander som skriver sammanläggningsavhandling och har artiklar med mer än en författare:

Intyg om sampublicering (162 Kb)

Doktorandråd

Doktorandrådet bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Ordförande: Anna-Marie Csöregh 
Bitr. ordförande: Marcus Warnby 
Kassör: Sophia Gasson 
Representanter i institutionsstyrelsen (IS):
Kristina Ohlsson (ordinarie) och
Sophia Gasson (suppleant)
Representant i RALV: Francesco Vallerossa

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

teman och kurser

Humanistiska fakultetens forskarskola

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak