Licentiatexamen

Licentiatexamen

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du under vissa förutsättningar antas till forskarstudier mot licentiatexamen, det vill säga en examen som är halvvägs mot doktorsexamen. I normalfallet antar vi licentiander endast inom ramen för forskarskolor, till exempel Ämnesdidaktiska forskarskolan som sker i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stad.

Licentiatexamen uppnås efter två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen är uppdelad i två delar, 45 hp tas genom doktorandkurser och resterande 75 hp utgörs av egen forskning under handledning som dokumenteras i form av en licentiatuppsats. Utbildningen avslutas genom att uppsatsen presenteras och försvaras vid ett offentligt seminarium.

Tidigare licentiatseminarier

Författare Titel År
Ylva Sandberg
Bilingual subject-specific literacies? Teachers’ and learners’ views and experiences of two school languages in biology, civics, history and mathematics : Case studies from the Swedish upper secondary school 2018
Tammi Gustafsson Nadel
Att se den andre: texten eller världen? : Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell. 2020
Karina Pålsson Gröndahl
EFL Pupils' Understanding and Use of Teacher Writtten Feedback : A case study in two Swedish lower secondary classrooms 2016
Kent Fredholm
Eleverna, datorn och språket : Studier av skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet 2015
Lisa Källermark Haya
Agency in the Spanish language classroom : Student and teacher choices, actions and reports when students search for information online as part of a theme 2017
Anna-Maija Norberg
Undervisning och bedömning i svenska på högstadiet : Elever i årskurs 7 skriver saga och recension 2015
Christine Lalander
Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbildningen med inriktning mot språk 2015
Annika Nylén
Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning : Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 2015
Eva Lindqvist
Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap : Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning 2014
Eva Nilson
Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan  - innehåll och begränsningar 2011
Anders Edlund
Undervisning på engelska i den svenska gymnasieskolan - ett experiment med potential? : En studie av tre elevgruppers engelska texter i två register 2011
Ulrika Nemeth
Jakten på den godkända texten : Läspraktiker och internetanvändning på gymnasieskolan 2011
Yvonne Hallesson
Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser 2011
Larissa Mickwitz
Rätt betyg för vem? : Betygsättning som institutionaliserad praktik 2011
Carina Vretlund
"Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungligheter, vi andra typ sket dom i" : En samtalsanalytiskt orienterad narrativ analys av IV-elevers berättelser. 2011
Pia Anderson
Textuell makt : Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap 2011

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

teman och kurser

Humanistiska fakultetens forskarskola

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak