Centrala doktorandrådet vid Stockholms universitet

Universitetsbibliotekets publiceringsstöd

Regler kring disputationer vid Humanistiska fakulteten

Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Stockholm universitets studentkårs doktorandstöd

Stockholms universitets information om utbildning på forskarnivå

The Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress

studera.nu: Studera på forskarnivå