I kursen behandlas språkteori och språkbeskrivning i relation till forskningsfältet språkdidaktik. Tre språkteoretiska exempel fokuseras: funktionell, kognitiv samt formell teori. Inom varje teori behandlas exempel på hur språk, språkanvändning och språkutveckling beskrivs, samt på analysmetoder, vilka även tillämpas på språkliga material av språkdidaktisk relevans.

Kursbeskrivning - US008DO (556 Kb)