I kursen behandlas språkdidaktisk teoribildning och metoder för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Resultat och pedagogiska tillämpningar av språkdidaktisk forskning diskuteras och problematiseras. Det ämnesmässiga fokuset ligger på undervisning, inlärning och bedömning av andraspråk eller främmande språk samt språklärares och elevers tänkande och
föreställningar kring dessa frågor.

Kursbeskrivning - US019DO (430 Kb)

Schema HT19

Du som vill gå den här kursen behöver anmäla dig till: margareta.skoglund.alin@isd.su.se