Mot bakgrund av sociokulturella perspektiv diskuteras ämnesdidaktiska aspekter på litteraturdidaktik och bedömning. Dessa aspekter innefattar bland annat receptionsteori, olika lässtrategier, samtalsgenrer, litteraturval samt olika perspektiv på bedömning.

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista - US006DO (238 Kb)