Mot bakgrund av olika teoretiska perspektiv, där exempelvis flerspråkighets- och andraspråksperspektiv, klassperspektiv och genusperspektiv ingår, behandlas och diskuteras litteraturens roll och betydelse samt andra litteraturdidaktiska frågor. Aktuell litteraturdidaktisk forskning diskuteras i relation till språk- och litteraturundervisning.

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista - US020DO (432 Kb)