Kursen omfattar tre områden med avseende på litteracitet. För det första behandlar kursen forskning som fokuserar litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv. Vidare fokuserar kursen på multimodala aspekter av litteracitet och för det tredje utvidgas perspektivet till att omfatta språkets och litteracitetens betydelse för kunskapsutvecklingen i skolans ämnen med särskild inriktning på andraspråksinlärare.

Kursbeskrivning - US009DO (379 Kb)