Kurser

Kurser på forskarnivå

I doktorandutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik ingår kurser om sammanlagt 90 hp för doktorsexamen. Av dessa är 30 hp obligatoriska och 60 hp valbara kurser. Doktorander mot licentiatexamen läser kurser motsvarande sammanlagt 45 hp, varav 15 hp obligatoriska och 30 hp valbara.

De kurser institutionen ger riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men vi välkomnar, i mån av plats, alla behöriga och intresserade studenter.

För information om anmälan, schema etc., se respektive kurs nedan.

Obligatoriska kurser

Doktorander antagna från och med HT2013
För doktorander antagna vid Institutionen för språkdidaktik från höstterminen 2013 är fyra specificerade kurser obligatoriska och de ges med ett rullande schema enligt nedan (doktorander som är antagna mot licentiatexamen väljer två av dessa):

För studenter som är knutna till forskarskolor som institutionen samarbetar med ingår därutöver obligatorier som gäller för respektive forskarskola - se respektive forskarskola:
Forskarskolor

Doktorander antagna före HT2013
Doktorander som är antagna före höstterminen 2013 läser 15 hp Språkdidaktik (där kurser väljs ur ovanstående kursutbud). Resterande obligatoriska poäng tas inom namngivna obligatoriska områden - se:
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i språkdidaktik respektive
Tillämpningsföreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för språkdidaktik

Doktorander som är antagna mot licentiatexamen bör kontrollera med handledare och examinator vad som gäller för dem.

Valbara kurser

Utöver obligatorierna läses 30 hp valbara kurser. De kan läsas vid andra institutioner vid Stockholms universitet eller vid andra lärosäten.

En självklart viktig kurs, som alla doktorander uppmanas att välja tidigt i utbildningen, är Humanistiska fakultetens kurs i vetenskapsteori för doktorander:
Humanioras vetenskapsteori

Se även:
Öppna kurser på forskarnivå

Samråd alltid med handledare och examinator innan du planerar att läsa en kurs!

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Humanistiska fakultetens forskarskola

e-publicering, DiVA, mallar

Stockholms universitetsbibliotek

dina rättigheter som doktorand

Universitets- och högskoleverkets doktorandhandbok

su:s forskning presenteras

Öppna föreläsningar SU