Björn Kindenberg
Björn Kindenberg

Björn Kindenberg håller sitt 90 %-seminarium.

Björns licentiatavhandlingsprojekt undersöker hur genrepedagogiken tar form i ämnesundervisning, vilka möjligheter och begränsningar den ger för historieämnet och dess texter samt hur lärare kan förhålla sig till dessa. Forskningsdesignen har varit en fallstudie där han följt en historielärare (högstadiet) som arbetat med genrebaserad undervisning. Licientatuppsatsen är en sammanläggningsavhandling och vid etappseminariet behandlas de två ingående artiklarna samt en kappatext.

Björn Kindenberg är kommunlicentiand i språkdidaktik inom den institutionsövergripande Ämnesdidaktiska forskarskolan. Doktorandutbildning inom denna forskarskola kombineras med undervisning och utvecklinglärartjänst vid Stockholms stad i form av lärarforskningsplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS).

Läsare är universitetslektor Yvonne Hallesson, Uppsala universitet.

  • Du som vill delta i seminariet är välkommen att kontakta Björn för att få ta del av texten.
  • Zoomlänk för internseminariet skickas ut per e-post till samtliga medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik.

Björn Kindenbergs handledare är: