Forskarskolans inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket som system, gärna ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv.

Forskarskolan i språkvetenskap är organiserad av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. En styrgrupp med representanter för relevanta språkvetenskapliga ämnen har det övergripande ansvaret för forskarskolan.

Forskarskolan kommer att omfatta 18 doktorandanställningar, vilka utlyses i två etapper. Den första gruppen startade sina studier hösten 2011. Det andra utlysningstillfället skedde i september 2011.

Institutionen för språkdidaktik har f.n. inga doktorander antagna vid forskarskolan.

• Läs mer om forskarskolan på FoSpraks egen webbplats:
Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak