Forskarskolan pågick fram till februari 2011.

Forskarskolan var ett samarbete mellan Institutionen för nordiska språk och Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet samt Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Syftet med forskarskolan var att de lärare som antogs skulle få mångfacetterad och omfattande kunskap dels om de skilda skriftbruk, skriftkompetenser och skrivkulturer som förväntas av elever i skolan, i kommande utbildning och i kommande arbetsliv, dels om de textpraktiker och förutsättningar som eleverna bär med sig in i skolvärlden.

Studier inom forskarskolan ledde fram till licentiatexamen och följande uppsatser skrevs vid Institutionen för språkdidaktik: