Forskarskolan genomförs som ett samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Södertörns högskola och University of the Western Cape, Sydafrika. Stockholms universitet (Centrum för tvåspråkighetsforskning) är värdhögskola. Finansieringen sker via Vetenskapsrådet, vars utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) varit beslutsfattare.

Vetenskaplig ledning:
Professor Kenneth Hyltenstam, Centrum för tvåspråkighetsforskning
Professor Inger Lindberg, Institutionen för språkdidaktik

Forskarskolan syftar till att utveckla läraryrkets kunskapsbas och didaktiska innehåll i frågor kring litteracitet och lärande utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Studier inom forskarskolan leder fram till doktorsexamen.

Doktorander vid Institutionen för språkdidaktik som deltar i forskarskolan:

• Läs mer om forskarskolan på Centrum för tvåspråkighetsforsknings webbplats:
Forskarskolan i Flerspråkighet, litteracitet och utbildning