Ordförande: Maria Nilsson
Vice ordförande: Jenny Uddling
Representant i institutionsstyrelsen (IS): Per Blomqvist