Maria Nilsson

Maria Nilsson är grundskollärare i svenska, engelska och spanska i årskurs 4-9. Innan hon påbörjade sina doktorandstudier undervisade hon i flera år på grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Syftet med Marias avhandlingsarbete är att öka kunskapen om hur svenska elever i årskurs 2-5 uppfattar och förhåller sig till undervisning och muntlig interaktion i engelska, med ett särskilt fokus på talängslan och upplevd agens bland eleverna.

Elevernas egna perspektiv är väsentliga för att vidareutveckla språkundervisningspraktiker som främjar självförtroende och agens hos alla elever, bibehåller motivation och motverkar talängslan i yngre åldrar. Resultaten bidrar med teoretiska kunskaper om samspelet mellan kognitiva, sociala och emotionella aspekter av inlärningsprocessen, men också praktiska implikationer för tidig engelskundervisning.

Disputation: Young learners' perspectives on English classroom interaction: Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school

► Fredag 9 oktober kl 13-15 i Hörsal 10, Södra huset och som webbinarium.

Opponent: Professor Fiona Copland vid University of Stirling i Skottland

Alla intresserade är varmt välkomna att delta, men högst 50 personer kan närvara på plats. Disputationen sänds även som ett webbinarium.

Du som önskar närvara på plats behöver anmäla dig till maria.nilsson@isd.su.se.
Du som önskar delta i webbinariet anmäler dig via länk som publiceras här inom kort.
 

Abstract

Learners of English in Swedish primary school make up a diverse group from the very onset of language education. Some already have a certain English proficiency whereas others do not. Some engage with self-confidence while others are hesitant, or even anxious, to speak in the new language. Counteracting emergent foreign language anxiety and fostering young learners' sense of agency is crucial during the primary school years.

This thesis investigates the perspectives of young language learners, in school years 2–5, and takes a special interest in learners for whom English classroom interaction ignites negative emotion. Three studies sought to uncover the prevalence and triggers of foreign language anxiety, learners' beliefs about language teaching and the process of learning, and whether learners' experiences match their beliefs.

By foregrounding the perspectives of learners themselves, the thesis contributes to our understanding of emergent foreign language anxiety and sense of agency in primary school, and highlights the need to consider cognitive and social, but also emotional dimensions of classroom work in order to facilitate learning and maintain motivation. Hopefully, the insights and experiences of these young learners will inform the further development of age-appropriate pedagogy in early foreign language education.