Mer information om Jeanette Toths avhandling publiceras här inom kort.

Disputation:
English-medium instruction for young learners in Sweden.
A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school

► Fredag 31 augusti kl 13.00-15.00 i William Olsson-salen, Geovetenskapens hus.

Opponent: Professor Angel Lin, Simon Fraser University, Canada.

Alla intresserade är välkomna till disputationen!