Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

För att uppnå en doktorsexamen krävs fyra läsår för den som på heltid ägnar sig åt utbildning på forskarnivå. Studierna omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Studietiden för en licentiatexamen är två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 45 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 75 högskolepoäng.

• Läs mer på Humanistiska fakultetens webbplats:
Utbildning på forskarnivå