Högre seminariet

Högre seminariet

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss. Seminarierna är indelade i tre huvudspår, ett med inriktning mot svenska (läs-, skriv- och litteraturdidaktik), ett mot svenska som andraspråk och ett mot moderna språk och engelska.

2018-2020

2015-2017

2012-2014

Nästa ELE-konferens

Den andra ELE-konferensen skulle ha hållits vid Universitetet i Oslo i juni 2020, men med anledning av coronapandemin är den inställd.

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

DiVA vid Stockholms universitet

Sök efter publikationer i DiVA