Pirjo Harjanne
Pirjo Harjanne
 

Utvidgad syn på didaktik och språkdidaktik
Ped. dr. och docent Pirjo Harjanne,
Helsingfors universitet

Abstract

Didaktik är ett omdiskuterat begrepp och det finns många definitioner av det. I min presentation ska jag analysera didaktik som utvidgat begrepp och behandla dess aktuella betoningar.

Jag ska betrakta de sätt didaktik har delats i olika komponenter under de senaste decennierna och jämföra begreppen didaktik och pedagogik. Jag ska fokusera på språkdidaktik och diskutera den som del av ämnesdidaktik och som tvärvetenskap.

Språkdidaktik är nära anknuten till synen på språk, språkkunskaper, språkundervisning, studerande och språkinlärning som också ska diskuteras. Språkdidaktik som utvidgat begrepp kan ses som del av omfattande samhällelig progress och samhälleliga strukturer, såsom till exempel nationella utbildningssystem och främjande av jämställdhet.

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 8 oktober 2013