Mikko Kuronen
Mikko Kuronen

Mikko Kuronen är universitetslektor, docent på Institutionen för språk vid Jyväskylä universitet. Hans forskning har handlat om regional fonetisk variation i svenska (sverige- och finlandssvenska) och uttalsinlärning. För närvarande leder han ett projekt där uttalsinlärningen med sverige- och finlandssvenska som målspråk undersöks. Inlärarna har finska, ryska eller engelska som förstaspråk. (Om projektet se www.jyu.fi/fokus)

I seminariet presenterade FD Mikko Kuronen resultat av fonetisk träning hos vuxna inlärare. Både inlärning av prosodi och segment behandlades. Följande teman diskuterades:

  • Vilka mål är realistiska och viktiga för L2-talarna av svenska?
  • Vilka aspekter vid inlärningen är språkspecifika och vilka språkoberoende?
  • Vilka metoder tycks vara effektiva vid inlärningen?