Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) var värd för detta seminarium.

Transmediala spel - en resurs för lärande och digital literacy?

Högre seminarium om forsknings- och utvecklingsprojektet Berättarmaskinen.

Under seminariet presenterades ett forsknings- och utvecklingsprojekt om transmediala spel. Projektet Berättarmaskinen (2014-2017) har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan en kommun, ett lärosäte och ett utbildningsföretag, med stöd av medel från Vinnova.

I ett transmedialt "alternative reality game" (ARG) får speldeltagarna tillgång till olika digitala medier, samarbetar i grupper och utmanas av spelledaren att agera inom en narrativ ram som binder ihop fysiskt verkliga och virtuella världar. Berättarmaskinen adresserar en av flera utmaningar - stora skillnader mellan olika elevgruppers digitala literacy - och syftar till att utveckla elevers digitala literacyaktiviteter och kunskap om lokal kulturhistoria.

Under seminariet presenterades det transmediala spelet Johan Ljungs Försvinnande.
 

Med utgångspunkt i Berättarmaskinen och i syfte att skapa ett transmedialt spel med koppling till Stockholms universitet har ett samverkansprojekt mellan universitetet och tidigare nämnda utbildningsföretag genomförts. Det transmediala spelet Johan Ljungs Försvinnande, avsett för vårt campusområde, finns nu tillgängligt och handhas av Medieverkstan. Seminariets huvudsakliga syfte var att presentera forskning kring transmediala spel och spelande och det specifika spelet.

I presentationen medverkade Ewa Jacquet och Eva Nilson från Institutionen för språkdidaktik samt Eva-Mari Kallin från Medieverkstan.