Lars Anders Kulbrandstad
Lars Anders Kulbrandstad

Språkholdninger i det flerspråklige Norge
Professor Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, Norge

Lars Anders Kulbrandstad är professor i norska vid Institutt for humanistiske fag vid Høgskolen i Hedmark. Han är lingvist och har sina huvudintressen inom flerspråkighet, språklig medvetenhet och språklig kommunikation och kompetens inom digitala medier. Inom dessa forskningsområden har han publicerat flera böcker, artiklar och rapporter.

Högre seminariet ISD
torsdagen den 29 januari 2014