Ylva Sandberg

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Ämnesgruppen för moderna språk och engelska var värd för detta seminarium.

----------

Ylva Sandberg är fil.lic. i språkdidaktik och arbetar som adjunkt vid Institutionen för språkdidaktik där hon har kursansvar och undervisning i VFU-kurser i KPU- och ULV-programmen samt i engelska för grundlärare med inriktning mot yngre åldrar.

Språkförbistring och språkberikning: Nya och erfarna CLIL-lärares erfarenheter av ämnesundervisning på engelska och svenska

Högre seminarium med Ylva Sandberg.

I seminariet behandlades två delstudier ur Ylva Sandbergs licentiatuppsats Bilingual subject-specific literacies? (Sandberg 2018). Delstudie I CLIL Classroom Interaction Challenges berör främst nya lärares perspektiv och (publicerad 2015). Delstudie II Teaching and learning content through two languages behandlar huvudsakligen erfarna lärares perspektiv (publicerad 2019).

Artiklarna finns tillgängliga i DiVA: