Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) var värd för detta seminarium.

Åsa Wengelin.
 

Åsa Wengelin är universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet och undervisar framför allt i kurser inom språk-, läs- och skrivutveckling, psykolingvistik och språkvetenskapliga forskningsmetoder. Hon har även ett uppdrag som vicedekan med ansvar för forskning vid Humanistiska fakulteten och forskar själv om skrivprocesser hos personer med och utan läs- och skrivsvårigheter.

Under detta seminarium fokuserade Åsa Wengelin på skrivredskapens roll för textproduktion. Dels presenterade hon en avslutad studie där mellan- och högstadieelevers skrivande med penna och tangentbord jämförs. Dels berättade hon om ett pågående projekt som undersöker hinder och möjligheter med att använda taligenkänning för elever med läs- och skrivsvårigheter.