Gustaf Skar
Gustaf Skar
 

Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet
Fil. dr. Gustaf Skar, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Abstract (12 Kb)

 

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 12 november 2013