Eva Söderberg
Eva Söderberg

"…stormade nu het av iver och glädje in i de nya världar, som böcker och lektioner öppnade för henne." Skolrelaterade motiv i Martha Sandwall-Bergströms liv och texter
Lektor Eva Söderberg, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

 

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 10 december 2013