Kristina Henriksson
Kristina Henriksson

Kristina Henriksson har en filosofie doktor i pedagogik och undervisar inom lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon har en bakgrund som beteendevetare och som grundlärare.

Kristina Henrikssons forskningsintresse är kvalitativ bedömning; hur bedömningar görs och vad som villkorar bedömningsprocesser inom olika utbildningspraktiker. Hennes avhandling handlar om bedömning av lärarstudentens yrkeskunnande inom VFU och hennes arbetsfält är lärares arbete med fokus på bedömning och kvalitetsarbete/ skolutveckling.

Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser

Högre seminarium med Kristina Henriksson.

Abstrakt

Kristina Henriksson presenterade sin avhandling som handlar om bedömning av lärarstudenters yrkeskunnande inom VFU i svensk lärarutbildning och specifikt om de skolbesök som lärosäten organiserar.

Studien handlar om vad som villkorar bedömningsuppdraget under skolbesöket och vad som händer inom den interaktiva bedömningsprocessen under skolbesökets trepartssamtal. Syftet är att fördjupa förståelsen av hur bedömningens funktion inom VFU villkoras av denna utbildningspraktik med sina speciella särdrag.