Katharina Andersson
Katharina Andersson

Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige
Fil dr Katharina Andersson, Högskolan i Gävle

Fil dr Katharina Andersson disputerade hösten 2014 vid Åbo Akademi med avhandlingen "Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige". Katharina arbetar vid Högskolan i Gävle.

Högre seminariet ISD
tisdagen den 17 mars 2014