Språksprånget är en kompetensutvecklingsinsats för lärare som undervisar i moderna språk. Moduler inom fyra olika områden utarbetas av lärosäten i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet.

Den första modulen Muntlig språkutveckling är färdig och det är många vid Institutionen för språkdidaktik som på olika sätt deltagit i det arbetet. Det firade vi med ett seminarium som delvis byggde på en av texterna i modulen. Inbjudna talare var Klara Arvidsson och Fanny Forsberg Lundell från Romanska och klassiska institutionen, som medverkat i skrivandet.

 

Skolverkets film Språksprånget - en kompetensutveckling i moderna språk (tid 2:43).

Muntlig språkutveckling - fokus på formelstrukturer

Högre seminarium med Klara Arvidsson och Fanny Forsberg Lundell.

Klara Arvidsson och Fanny Forsberg Lundell.

Klara och Fanny presenterade en del av det material som publicerats inom ramen för Språksprånget i moderna språk, närmare bestämt formelstrukturers roll för den muntliga språkutvecklingen i ett andraspråk.

De inledde med en allmän introduktion till begreppet som sådant för att sedan redogöra för den klassrumsforskning som gjorts i ämnet. Slutligen gav de, med utgångspunkt i forskningen, uppslag till möjliga klassrumsaktiviteter.