Mot "mainstreaming" eller mångfald - tvetydigheter och diskrepanser i modersmålspolitiken
Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet

Sakta men inte så säkert har flerspråkiga barns språkinlärnings- och utvecklingspotential i den svenska skolan börjat inkludera internationell och svensk forskning om flerspråkighet som grundläggande argumentering. Skolverket har allt tydligare tagit ställning för principen att förstaspråket ska kunna utgöra en resurs för språkinlärning, kognitiv utveckling och därmed en likvärdig skolgång (Skolverket 2012).

Samtidigt är möjligheterna i praktiken att fullfölja intentionerna baserade på forskning och väl fungerande praxis starkt begränsade, både i det ramverk som finns och dess implementering.

Under föredraget ges exempel på detta, genom att diskutera tvetydigheter och diskrepanser över tid i den svenska utbildningspolitiska kontexten.

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 12 mars 2013