Line Møller Daugaard
Line Møller Daugaard

Docent Line Møller Daugaard, VIA University College i Danmark, er ekspert i sprog og sprogpædagogik. Hun arbejder med forskning og undervisning knyttet til sprogpædagogisk praksis og flersprogethed i dagtilbud og skoler.

Abstract

I dette sprogdidaktiske seminar rettes opmærksomheden mod modersmålsundervisning i den danske folkeskole. I seminaret tager jeg afsæt i ph.d.-afhandlingen Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning – en lingvistisk etnografisk undersøgelse (Daugaard 2015), hvor jeg på sociolingvistisk grundlag undersøgte, hvordan modersmålsundervisning praktiseres og udfolder sig i en dansk skole, og hvordan den opleves og opfattes af de involverede børn og voksne.

Afhandlingen bygger på feltarbejde på en dansk folkeskole med en 2. klasse som omdrejningspunkt, og det empiriske materiale omfatter feltnoter, fotos, videooptagelser og tekster fra modersmålsundervisning i arabisk, dari, pashto og somali og fra klassens undervisning i dansk og engelsk samt interviews med skoleledelse, modersmålslærere og børn.