Maria Ulfgard
Maria Ulfgard

Maria Ulfgard är utbildad adjunkt i svenska och har tjänstgjort som lärare i Lunds kommun under tjugo års tid.

Ulfgard disputerade 2002 med avhandlingen För att bli kvinna och av lust. En studie i tonårsflickors läsning, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 78, B. Wahlströms bokförlag. Hon har forskat inom områden som rör litteraturdidaktik, barn- och ungdomslitteratur, litteraturtolkning, genuskonstruktion, lärarutbildning av svensklärare samt läromedelsforskning.

2015 publicerades boken Lära lärare läsa. Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 67, Makadam förlag. I boken redovisar Ulfgard den forskning som hon utfört inom VR-projektet Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Om läsning och litteraturundervisning. Vid det språkdidaktiska seminariet tog hon upp några av de frågor som avhandlas i boken samt inbjöd till en diskussion om aktuella litteraturdidaktiska frågor.