Katarina Rejman
Katarina Rejman

Litteratur och livskunskap
Universitetslektor Katarina Rejman, Stockholms universitet

Katarina Rejman, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, föreläste om Litteratur och livskunskap.

Högre seminariet ISD
tisdagen den 4 november 2014