Djamila Fatheddine

I december 2018 disputerade Djamila Fatheddine vid Karlstads universitet, i litteraturvetenskap. Nu är hon verksam vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

I sin avhandling Den kroppsliga läsningen. Bildningsperspektiv på litteraturundervisning undersöker Djamila Fatheddine relationen mellan litteraturläsning, kroppslighet och bildning genom att rikta blicken mot kursplanen i svenska, lärares undervisning samt elevers erfarenheter av att läsa och uppleva litteratur. I det här högre seminariet lyfte hon fram några av resultaten och öppnade upp för en diskussion om litteraturläsningens villkor för barn och unga.

Läsning, kropp och bildning - några perspektiv på litteraturläsning

Högre seminarium med Djamila Fatheddine.