Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) är värd för detta seminarium.

Åsa Wengelin.
 

Åsa Wengelin är universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet och undervisar framför allt i kurser inom språk-, läs- och skrivutveckling, psykolingvistik och språkvetenskapliga forskningsmetoder. Hon har även ett uppdrag som vicedekan med ansvar för forskning vid Humanistiska fakulteten och forskar själv om skrivprocesser hos personer med och utan läs- och skrivsvårigheter.

Spelar det någon roll vad man skriver med?

Högre seminarium med Åsa Wengelin från Göteborgs universitet.

► Tisdag 20 november kl 13.00-14.30 i sal E237, Södra huset.

Under detta seminarium kommer Åsa Wengelin att fokusera på skrivredskapens roll för textproduktion. Dels kommer hon att presentera en avslutad studie där mellan- och högstadieelevers skrivande med penna och tangentbord jämförs. Dels kommer hon att berätta om ett pågående projekt som undersöker hinder och möjligheter med att använda taligenkänning för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!