Richard LaBontee
Richard LaBontee

I april 2019 disputerade Richard LaBontee vid Göteborgs universitet. Hans avhandling har titeln Strategic Vocabulary Learning in the Swedish Second Language Context.

Richard LaBontee, som har en forskningsbakgrund inom språkinlärningsstrategier, tillämpade i sin avhandling den mest framträdande variabeln för nybörjare av språkinlärning: ordförråd. Han tog reda på vilka ordinlärningsstrategier vuxna nybörjare i svenska som andraspråk använder och använde resultaten för att designa och skapa ett verktyg för insamling av information om ordinlärningsstrategier och potentiella mönster av ordinlärning hos elever.

Language Learning Strategies:
What are they, and how can they support Swedish L2 learning?

Högre seminarium med Richard LaBontee.

► Tisdag 19 november kl 13-14.30 i E237, Södra huset.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
 

Mer information om seminariet kommer snart.