Finländsk språklärarutbildning - vägen till ett attraktivt läraryrke
Pirjo Harjanne, universitetslektor i didaktik i främmande språk vid Helsingfors universitet

 
Pirjo Harjanne
Pirjo Harjanne
 
Läraryrket är ett av de attraktivaste yrkena i Finland, till och med det attraktivaste enligt studier. I mitt föredrag ska jag reflektera över varför läraryrket och lärarutbildningen är så attraktiva i det finländska samhället. En orsak till deras dragningskraft ligger i den finländska kulturen som värderar utbildning. Jag ska beröra hörnstenar av den finländska utbilningspolitiken. Lärarutbildning påstås vara en bakomliggande orsak till de finländska elevernas framgång i internationella jämförelser. Mitt föredrag fokuseras till språklärarutbildning vid Helsingfors universitet och urvalsprovet till och examensfordringarna av de pedagogiska studierna.

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 26 februari 2013