Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) var värd för detta seminarium med professor Jennifer Rowsell.

Jennifer Rowsell

Jennifer Rowsell är verksam lärarutbildare vid Brock University, Canada där hon innehar professuren Research Chair in Multiliteracies. I sin forskning har hon intresserat sig för digitaliseringens påverkan på läs-, skriv- och literacyutveckling och undersökt lärande i digitala miljöer som spel, sociala medier och filmskapande.

Under seminariet beskrev och problematiserade Jennifer Rowsell, utifrån främst egen forskning, behovet av att vidga teorier om vad begreppet literacy innebär. Ökad digitalisering i samhället, genom till exempel "uppslukande" aktiviteter som digitala spel, eller olika kreativa aktiviteter påverkar vilken literacy en individ utvecklar. Teorier om literacy behöver därmed förstås utifrån såväl formella som informella kontexter. Ett speciellt fokus ägnades åt pojkars utveckling av literacy.