Anna Malmbjer
Anna Malmbjer
 
Elevers skriftbruk och skolans arbetsformer och rutiner
Fil. dr Anna Malmbjer, Södertörns högskola

Abstract

I min nu avslutade studie av skriftpraktiker i skolans mellanår har jag undersökt vilka skriftpraktiker elever deltar i. Studien visar bland annat att elever deltar i flera avancerade skriftpraktiker som används för att organisera undervisningen.

I min presentation kommer jag inledningsvis ge en bakgrund till studien och därefter att visa och jämföra några praktiker och också diskutera hur dessa kan förstås.

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 17 september 2013