Helle Pia Laursen och Uffe Ladegaard
Helle Pia Laursen och Uffe Ladegaard

På dette seminar vil vi præsentere centrale forskningsfund fra forsknings- og udviklingsprojektet "Tegn på sprog", der har fokus på literacy og sproglig diversitet i klasserummet.

Hvad ser vi, når vi fra et socialsemiotisk perspektiv anskuer de deltagende børn og unge mennesker som sociale aktører og skriftsprogstilegnelse som social betydningsdannelse? Dette spørgsmål vil vi dykke ned i gennem nedslag i eksisterende forskningsartikler og i Uffes igangværende ph.d. projekt, som følger to elever fra projektet over syv år og undersøger, hvilke læsere og skrivere de bliver.