Lili-Ann Wolff

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) var värd för detta seminarium där Lili-Ann Wolff, docent i miljöpedagogik vid Helsingfors universitet och gästforskare vid institutionen, pratade om Ämnesspecifikt och ämnesöverskridande i pedagogik och forskning.

Abstract

Världen är komplex medan forskningen och undervisningen av tradition mestadels har följt en strikt ämnesuppdelning. Detta har mött kritik och i stället frågar man nu alltmer efter tvärvetenskapliga metoder och samarbete såväl vid universiteten som i skolan. Men är detta alltid till fördel eller finns det ändå orsak att värna om de enskilda disciplinernas och ämnenas integritet och specifika positioner?

Om man väljer att arbeta gränsöverskridande och ta tillvara en mångfald av perspektiv, vilka är då alternativen? Finns det plats för såväl det ämnesspecifika som det ämnesöverskridande i pedagogik och pedagogisk forskning dag?