Högre seminarier & gästföreläsningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Forskning
  5. Högre seminarier & gästföreläsningar

Högre seminarier och gästföreläsningar

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss. Seminarierna är indelade i tre huvudspår:

  • svenska (läs-, skriv- och litteraturdidaktik)
  • svenska som andraspråk
  • moderna språk och engelska

Seminarierna hålls normalt på tisdagar kl 13-14:30, men ibland har vi även gästföreläsningar vid andra tidpunkter.

2018-2020

2015-2017

2012-2014

Nästa ELE-konferens

Den andra ELE-konferensen kommer att hållas vid Universitetet i Oslo 9-11 juni 2021.

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

DiVA vid Stockholms universitet

Sök efter publikationer i DiVA