Uttalsundervisning för vuxna andraspråksinlärare. En jämförande studie av undervisning i sverigesvenska och finlandssvenska.

Inom projektet har vi studerat uttalsundervisningen för vuxna andraspråksinlärare i Finland och i Sverige. Vi har gjort jämförelser mellan undervisningen i de båda länderna för att kunna utveckla didaktiska metoder i uttalsundervisningen. Vi har också frågat oss vilken utbildning lärarna har, vilka läromedel de använder i sin undervisning och varit nyfikna på lärarnas förhållningssätt när det gäller uttalsundervisning.

Forskare

Ett samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och dr Martina Huhtamäki, Helsingfors universitet.

Finansiering

Medel beviljade från Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, 2016-2017.