Projektet undersökte influenser från olika bakgrundsspråk (modersmål och andra språk) i samband med tredjespråksinlärning.

Forskare

Professor Camilla Bardel och universitetslektor Ylva Falk, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet och docent Christina Lindqvist, Göteborgs universitet.

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2012-2016.