I detta projekt undersöktes ordförrådets bredd och djup på avancerade nivåer av franska och italienska som andraspråk/främmande språk.

Forskare

Professor Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik och universitetslektor Anna Gudmundson, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet, docent Christina Lindqvist, Göteborgs universitet med flera.

Finansiering

Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond 2006-2012 och ingick i det större forskningsprogrammet High-level proficiency in second language use.