Utvärdering och utforskning av effektiviteten av undervisningsmetoder för blivande lärare i engelska för döva.

Forskare

Dr Mara Haslam, Institutionen för språkdidaktik, och dr Camilla Lindahl, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Finansiering

Rektorsmedel 2018.