Projektets syfte

Dels att söka förstå hur flerspråkiga elever uttrycker sin läsförståelse genom bilder och i samtal med varandra, dels att söka förstå hur lärarstudenter utvecklar sin didaktiska kompetens gällande arbete med olika texter.

Forskare

Projektet är ett samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm och dr Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, samt docent Anna Slotte och dr Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet.

Finansiering

Projektet har beviljats medel av Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2018-2019.