Syftet och målsättningen med samarbetet är att utveckla uttalsundervisningen för andraspråksinlärare så att alla inlärare kan erövra ett lyssnarvänligt och funktionellt uttal på svenska.

Forskare

Ett samverkansprojekt mellan docent Elisabeth Zetterholm, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och leg. logopeder Harald Emgård och Birgitta Vahlén, Självbildarna, Malmö.

Finansiering

Medel genom en Samverkanscheck, Stockholms universitet, 2017-2018.