Inom projektet arbetar flera anställda med teoretisk och praktisk utveckling och olika typer av studier relaterade till provverksamheten. Sofia Engman är projektledare för proven och Katrin Ahlgren är vetenskaplig ledare.

Forskning bedrivs även i flera olika samarbeten, såväl nationellt som internationellt. Projektet är knutet till ALTE (Association for Laungage Testers in Europe).

Finansiering

Projektet är finansierat av Skolverket och förlagt vid Institutionen för språkdidaktik från och med 2008.